Havacılık psikolojisi

Havacılık psikolojisi, ülkemizde hergün biraz daha gelişen bir sektör olan havacılık sektöründe önem kazanmaktadır. Bir hava aracı ne kadar gelişmiş olursa olsun içinde insan faktörü barındırdığı sürece hatalar olmaya devam edecektir. Teknoloji olarak her geçen yıl gelişen uçak ve hava araçlarının mükemmeliyeti üst seviyeye taşınsa kazalar incelendiğinde en büyük kaza etkenin insan faktörü olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple havacılık sektöründe personel seçiminde, uçuş eğitimlerinde danışmanlık süreçlerinde  ve belirli testleri uygulamada ve süreçleri takip etmede havacılık psikolojisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Havacılık psikolojisi tanım olarak, uçak tasarımları üzerine araştırmaları, kişilerin uçuş ile ilgili algısal ve bilişsel süreçleri, pilotların ve yer personelinin seçimi ve eğitimi ile uçakların işletilmesi, bakımı ve takibi için prosedürlerin geliştirilmesi ve test edilmesi üzerine çalışılan bir alandır. Kişilerin uçuş emniyetini sağlayabilecek potansiyelleri ölçülmektedir.  Daha kapsamlı bir bakış açısından insanın davranışsal kapasitesi sınırlılıklarına ilişkin bilgi birikiminin genel havacılık alanına uygulanmasıdır.

UÇUŞ PSİKOLOGLARININ GÖREV ALANLARI NELERDİR

Gelişen havacılık sektöründe uçuş emniyetini sağlamak için havacılık psikolojisine duyulan önemden bahsetmiştik. Havacılık sektöründe artan talepler sebebiyle oluşan insan hatalarını en aza indirmek için sektörün içinde bulunan kokpit ekibinin, kabin çalışanlarının ve yolcu tarafının psikolojik açıdan  negatif

Side bar