Uçuş fobisi

Günümüzde bir yerden bir yere ulaşmak için kullanılabilecek en kolay ve hızlı yöntem hava yolu ile yolculuktur. Uçak ile ulaşımın en önemli tercih sebebi daha hızlı ve daha az yorucu aynı zamanda istatistik verilere bakıldığında en güvenilir ulaşım yolu olduğu söylenebilir.

Uçuş korkusu temel olarak stresli ve travmatik yaşam olayları karşısında psikolojik savunma ve başa çıkma becerilerinin yetersizliği sonucu olur. En önemli faktör anksiyetedir. Korku içgüdüsel olarak gerçek bir tehlikeye karşı akılcı ve orantılı korunma tutumu olup normal bir tepkidir, korkuda bir gerçeklik ve mantık vardır. Ortada tehlikeli bir durum veya nesne yokken hissedilen tarifsiz tehlike duyumu anksiyete; anksiyetenin gerçekte korkutucu olmayan sembolik bir durum veya nesneye bağlanması ise fobi olarak tanımlanır. Fobik durumlarda uyaranlarla orantılı ve akılcı olmayan, paniğe kadar varan tepkiler gösterilir ve bu yoğun kaygı nedeniyle kişiler uçuştan kaçınırlar.

Uçuş fobisi de kişinin uçma eylemi ya da düşüncesine karşı şiddetli ve tekrarlayan korku duyması anlamına gelen sık rastlanan fobiler arasındadır. Uçuş fobisi olan kişiler yalnızca uçma düşüncesiyle bile yoğun bir kaygı duyarlar ve sıklıkla bu davranıştan kaçınırlar. Bazı kişilerde hissedilen aşırı kaygı sebebiyle panik ataklara sebep olur.

Kimler Uçuş Fobisi Geliştirir;

Panik Bozukluğu Olanlar

Yükseklik Korkusu Olanlar

Kapalı Alan Korkusu Olanlar

Kontrolcü Kişilik Yapısına Sahip Olanlar

Kontrol Kaybıyla İlgili Travmatik Yaşantısı Olanlar

Ölüm Kaygısı Yaşayanlar

Uçuş ile İlgili Kötü Deneyim Yaşamış Kişiler

UÇUŞ FOBİSİ TEDAVİ İÇİN

Uçuş fobisi için genellikle danışanların sorun alanlarına göre yapılandırılan seanslar ile nefes egzersizleri, yüzleştirme korku duyulan durum ile ilgili bilişsel çerçeveleme ve yapılandırma gibi etkin tekniklerin kullanıldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile kişiler tedavi olabilmektedir. Terapide ki amaç kişinin karşılaştığı durum ile ilgili nasıl baş edeceğini öğrenmesidir. Aynı zamanda oluşan olumsuz düşüncelerin duygu ve davranışla ilişkisini anlamlandırıldıktan sonra olumlu bir düşünce yapısı oluşturmaktır.

Side bar