Services
PSİKOLOJİK TESTLER

Psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının standart ve objektif ölçümüdür. Test sonuçları kişilerin davranışlarından örnekler verir ve bunu başka insanların ya da kişinin farklı zamanlardaki davranışlarıyla kıyaslama imkânı sunar. Psikolojik testler yaş gruplarına verdiği bilgilere gruplanmaktadır.

ZEKA ÖLÇEKLERİ

WISC-4  – Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır. Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının vakit kaybetmeden hazırlanması sağlanabilmektedir.

GELİŞİM TESTLERİ

Doğumdan itibardan çocuğun gelişim basamaklarını tırmanmasında bir sorun hissedilirse, çocuğun yaşından beklenen beceriyi göstermediği düşünülüyorsa objektif bir ölçüm yapabilmek için gelişim testleri uygulanır. 0-6 yaş aralığı için en sık kullanılan ölçekler AGTE ve DENVER testleridir.

PROJEKTİF TESTLER

“Projektif” kelimesi “yansıtma” anlamına gelmektedir. Kişiliğin değerlendirilmesinde kullanılan “projektif teknikler” açık seçik olmayan uyarıcılara karşı bireylerin gösterdiği kişisel ve sübjektif tepkilere dayanan yöntemlerdir. Projektif testlerde uyarıcı olarak resimlerden, mürekkep lekelerinden, tamamlanmamış cümlelerden yararlanılmaktadır.

RORSCHACH Testi Mürekkep lekelerinden oluşan on kart yoluyla uygulanır. Bireyleri normal ve anormal olarak ayırt etmede bu algısal özelliklerin önemli olduğu gözlemlenmiştir. Ruh hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır. Uygulamak için özel eğitim gerekmektedir.

Duygusal sorunlar yaşayan çocuk, ergen ve yetişkinlerin psikolojik durumlarını inceleyebilmek ve destek ihtiyaçlarının hangi yönde olduğunu bulabilmek için CAT, TAT, bir insan çiz testi,  Luisa Düss, Peri masalları, insan çizim testi gibi kartlardan veya hikayelerden oluşan psikolojik testler uygulanarak sonuçları analiz edilir.

KİŞİLİK TESTLERİ

MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), 566 sorudan oluşan, soru cevap şeklinde bireyin kendi kendine yanıtlayabileceği formda düzenlenmiş 1 – 2 saatlik bir oturumla tamamlanan bir testtir. Hem kişinin yakınmaları ile hem de kişilik boyutları ile ilgili değerli bilgiler verir klinik ve psikoterapi sürecini destekler.

ÖĞRENME –ALGI DİKKAT TESTLERİ

Çocuklarda spesifik öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, disleksi ve organik beyin hasarlarında kullanılan testlerdir. Bunlar çok çeşitli olmakla beraber başlıcaları Özgül Öğrenme Bozukluğu Test Bataryası, Bender Gestalt Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Burdon Dikkat Testi Moxo Dikkat Testi  sayılabilir.

ANKSİYETE VE DEPRESYON ÖLÇEKLERİ

Bireyde görülen Kaygı Bozukluğunun ve Depresyonun şiddetini ölçmek için Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılır. Formu dolduran kişi, yakınmalarını puanlayarak objektif şekilde değerlendirilmesini sağlar.